Healthcathon – první český eHealth hacathon

Icon

Řím sice přes noc nevznikl, ale již za 24 hodin od prvotního nápadu je možné přijít s použitelným konceptem IT produktu nebo služby. A právě v tomto duchu se po celém světě tisícovky vývojářů, programátorů, designerů a jiných odborníků z IT i mimo něj účastní kódovacích maratonů, zvaných hackathony. Během hackathonů se tak inovátoři snaží vytříbit své nápady nebo řeší zadané problémy z různých odvětví, od technologií, státní správu, nebo i zdravotnictví.

A právě první ročník zdravotnického hacathonu s názvem Healthcathon (www.healthcathon.cz) pořádaly společnosti Pillmo a FlowUp od pátku 8. dubna v brněnském Jihomoravském inovačním centru. Na místě sestavené tří až pětičlenné týmy se tak během jednoho dne snažily během 24h zrealizovat své nápady z oblastí telemedicíny, Smart Medication, senzoriky nebo Internetu věcí. Soutěžní týmy měly během celé doby k dispozici jak mentory vývojářských společností, tak i odborníky z dalších oblastí nezbytných pro vytvoření co nejpropracovanějšího konceptu služby.

I vývojáři z nezdravotnických sektorů si uvědomují potenciál IT technologií v medicíně, ať už pro nastupující mladé generace, nebo pro seniory. Díky tomuto vnímání se soutěžní týmy věnovaly ryze praktickým úkolům z oblasti prevence, telemedicínského objednávání využívajícím data o symptomech a diagnózách ke strojovém učení nebo aplikaci monitorující interakce léčiv.

Při závěrečných prezentacích projektů byla vítězem zvolena služba Digitální máma, agregující adresné zvaní k preventivním a screeningovým programům a příslibem dalších modulů jako např. cestovní medicíny nebo očkování.

Důležitým soutěžním faktorem se projevilo správné sestavení týmů a kombinace technických a zdravotnických oborů. Přestože jsou tyto akce otevřeny všem účastníkům, zákonitě na nich převažují odborníci z IT. A přitom pouze mezioborová spolupráce se zdravotníky může nasměrovat inovativní potenciál informačních technologií správným směrem ke klinicky využitelným výsledkům. Své o tom ví i farmaceutická společnost MSD, která byla jedním z partnerům akce. V roce 2014 otevřela MSD v Praze svoje Globální inovativní IT centrum zaměstnávající přibližně 500 lidí věnujících se datové analýze, matematickému modelování, vývoji nových zdravotních aplikací apod.

Je dobře, že podobné platformy pro setkávání zdravotníků a IT vývojářů začínají existovat už i v ČR. S přibývajícím nástupem nositelných senzorů a dalších zdravotních dat bude totiž neustále potřebnější dávat těmto datům využitelný smysl, k čemuž jsou nejvíce kompetentní právě zdravotníci.

 

Your Internet Explorer is outdated.

This website can not be viewed with your browser!

Upgrade your browser to the latest version (Internet Explorer) or install another browser, like Firefox or Google Chrome