Meet Martin Ryzl, Executive director, IT Global Software Engineering, MSD IT

Icon

martin_ryzl-600px

Zdroj: http://data.computerworld.cz/file/specialy/TOP30-2016.pdf

Ačkoliv firma MSD patří k vedoucím společnostem např. v oblastech biologické léčby, kardiologie, léčby astmatu a alergie, diabetu, infekčních chorob, vakcín a péče o zdraví žen a dětí, zároveň má velká technologická centra, která podporují mateřskou společnost. A právě celému oddělení software engineering ve společnosti MSD IT od letoška šéfuje Martin Rýzl. To znamená, že pod něj spadají týmy nejen v Praze a Singapuru, ale také ve Spojených státech.

„Nová pozice je pro mne potvrzením, že vytyčený směr je správný a že má smysl zavádět moderní technologie a procesy v tradič ní firmě a v regulovaném prostředí,“ domnívá se Martin Rýzl. Ovšem s jeho pohledem na svět je prakticky všechno úspěch, protože podle něj není nutné žádný neúspěch považovat za absolutní nezdar. Pro něj je každý neúspěch příležitost k analýze, co udělal špatně, a zamyšlení, kterým směrem se má vydat dál.

Ke svým nejsilnějším vlastnostem počítá schopnost analyzovat situaci, určit klíčové hráče a souvislosti, tak aby mohl udělat správné rozhodnutí. Do budoucna by se chtěl zlepšit v řízení větší organizace, znalostech firemního byznysu, tedy výzkumu a výroby nových léků. „Motivace týmu v MSD není složitá. Snažím se všem členům ukazovat, jaký vliv má jejich práce na výsledky firmy. Což v našem případě znamená, jak jejich práce může přispět k záchraně lidských životů,“ popisuje Martin Rýzl.

Ve své pozici se často potkává se stresem a bojuje s ním hned od rána. Každé ráno, když vstane, se snaží najít něco pozitivního, pak hledá vlastní příčinu stresu a tu se snaží odstranit. Možná i kvůli tomu začal nedávno využívat služeb kouče. „Očekávám od něj nezávislý názor a pomoc se zlepšováním vlastních schopností,“ nastiňuje svá očekávání od profesionálního kouče Rýzl. Když musí na pracovišti řešit konflikt, snaží se přimět účastníky sváru k diskuzi, aby si vyjasnili, co je příčina, a začali dohromady hledat řešení. „Pokud to nepomáhá, je potřeba odstranit hlavní aktéry, a to třeba přesunutím do jiného týmu nebo až mimo pracoviště,“ dává svůj recept na zvládání konfliktů.

Je podle něj také důležité, aby si lidé uvědomili, že práce a mimopracovní život musejí být v rovnováze. On sám občas pracuje i o víkendech, ale na druhou stranu se snaží využívat flexibilní pracovní dobu, aby mohl být více s rodinou.

 

Převzal jste celý software engineering v Globálním centru MSD s týmy v Praze, Spojených státech a v Singapuru. Centrum je primárně farmaceutickou společností, co v ní vyvíjíte za software?

Například se snažíme digitalizovat výzkum nových léků. MSD dělá mnoho klinických studií, při kterých se vyplňuje spousta papírových formulářů, které pak musí přepisovat do informačního systému. A teď si představte, že všichni budou mít iPady a budou veškeré informace rovnou psát do elektronických formulářů. Data se budou ukládat v reálném čase, získáte jich mnohem víc, můžete v mnoha případech využít čárové kódy, rychle se budou moci vytvářet různé reporty a podobně. Velkým tématem je i bezpečnost, máme mnoho citlivých dat o pacientech, což je pro hackery lákavý cíl. A připomenout mohu i výrobu léků, kdy se její kvalita často sleduje na papírových formulářích, což je zdlouhavé a ne úplně spolehlivé, i to můžeme digitalizací zlepšit.

 

Je nějaké specifikum IT práce ve farmaceutické firmě?

Protože vyrábíme léky, musí být vše naprosto spolehlivé. I proto některé změny trvají dlouho a musejí být důkladně promyšlené, což mnohdy lidé odjinud nechápou. Někdy se jim zdáme i příliš byrokratičtí, ale to je prostě nutnost, když si nemůžete dovolit chyby. Mým cílem je, abychom nastavili takové procesy, kdy budeme některé produkty vyvíjet rychleji, samozřejmě ve stejné kvalitě. A když se mne někdo ptá, proč farmaceutická společnost, odpovídám, že jedním z pozitiv je fakt, že získáte i znalosti z jiných oborů, než je IT.

 

Nemalou část svého profesního života jste strávil ve Spojených státech amerických. Považujete za užitečné, aby IT pracovníci získávali zkušenosti v zahraničí?

Určitě ano. Když ze zdejšího prostředí odejdete, zjistíte, co jinde řeší za problémy a jak k nim přistupují, je to inspirativní. Na učíte se nové věci, ověříte si, že jste schopni vybudovat si novou síť kontaktů a hlavně že obstojíte. Dnes už u nás není takový problém začít pracovat v zahraniční firmě, která vás odešle do jiné destinace. Doporučuji si to nejdříve zkusit spíše na kratší dobu, aby si člověk mohl vyzkoušet, jak to funguje v jiné kultuře, než je ta naše.

 

Co by lidé, kteří touží pracovat v zahraničí, neměli podcenit?

Vzdělání. Hodně lidí skončí se školou dří ve, než dosáhnou magisterský nebo inže nýrský titul, a jdou pracovat. A pak se diví, že nedostanou zelenou kartu do USA. Hledají lidi s dobrým vzděláním, což lze do určité míry nahradit praxí, ale je to obtížné.

 

Co byl váš první profesní dojem?

Nejprve jsem byl takříkajíc vykulený, protože najednou osobně potkáváte lidi, kteří jsou ve vašem oboru legendami. Ale brzy zjistíte, že se chovají jako normální profesionálové, kteří nemají problém se s vámi bavit a pochválit vás za dobrou práci.

Related news

Code Retreat Meet-Up
React Suspense – Podcast
API meetup at MSD
MSD at Dev Fest
MSD at HackerX

Your Internet Explorer is outdated.

This website can not be viewed with your browser!

Upgrade your browser to the latest version (Internet Explorer) or install another browser, like Firefox or Google Chrome