MSD opět oceňuje nejlepší studenty IT oborů FIS

Icon

Ve středu 7. prosince proběhlo na Fakultě informatiky a statistiky (FIS) tradiční vyhlášení nejlepších studentů oborů Aplikovaná Informatika, Informatika a Informační systémy a technologie. Cílem takového žebříčku je motivovat studenty v průběhu studia k co nejlepším výkonům. První tři studenti dostávají diplom, finanční odměnu od děkana fakulty a cenu od partnera žebříčku, kterým je stejně jako v předešlých letech společnost MSD.

Společnost MSD je přední nadnárodní farmaceutická společnost. Svůj pražský IT Hub založila na začátku roku 2014, v květnu 2015 jej pak slavnostně otevřela v novém sídle na pražském Smíchově. Jeho úkolem je hledat nové možnosti využití IT technologií ve zdravotnictví a na tomto úkolu spolupracuje mimo jiné i s VŠE.

Studenti jsou oceňováni v několika kategoriích. Katedra hodnotí jednak současné studenty, ale i absolventy bakalářského a magisterského studia. Studenti jsou hodnoceni podle prospěchu a plnění studijních povinností. V případě rovnosti průměrů (u studentů na prvních 10 místech, kteří ještě studují) se zohledňuje počet získaných kreditů. Výsledky jsou využívány například pro výběr studentů na místa v inovativních projektech s praxí na katedře a současně díky umístění v žebříčku získají lepší pozici při hledání pracovního místa.

Related news

How to Design a Design Workshop
How to Connect IT and Fashion
MSD IT Hosted Young Talents
MSD IT at CERGE-EI
MSD opět oceňuje nejlepší studenty IT oborů FIS

Your Internet Explorer is outdated.

This website can not be viewed with your browser!

Upgrade your browser to the latest version (Internet Explorer) or install another browser, like Firefox or Google Chrome